Privacy verklaring

Tussen de Schapen, onderdeel van Tendens Educatief houdt zich aan de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming, en in het bijzonder aan de EUROPESE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING. VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016.

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving, verzamelt Tussen de Schapen, onderdeel van Tendens Educatief alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de diensten aan te bieden die voortvloeien uit zijn activiteit en andere voordelen, diensten en / of activiteiten die door de wet worden toegekend.

Vertrouwelijkheid

Alle persoonlijke gegevens, verstrekt via e-mail of in welke vorm dan ook, zullen worden behandeld in overeenstemming met de huidige regelgeving. Eigenaresse zal deze informatie in elk geval deze vertrouwelijk behandelen.

Gegevens die worden bewaard .

Uitsluitend contactgegevens (basiskarakter), zoals uw naam, achternaam en e-mailadres. Deze informatie wordt ontvangen door Tussen de Schapen, onderdeel van Tendens Educatief en wordt nooit verkocht, overgedragen of verhuurd aan andere bedrijven, behalve in het logische geval voor de levering van de dienst.

Tussen de Schapen, onderdeel van Tendens Educatief is verantwoordelijk voor deze persoonlijke gegevensbestanden, aangemaakt door en voor Tussen de Schapen om de relatie met gebruikers, informatie en distributie van organisatieproducten te onderhouden en te beheren, evenals de uitvoering van verschillende activiteiten .

Verwijderen uit de informatiedistributielijst

Af en toe stuurt Tussen de Schapen een e-mail met nieuws of aanbiedingen die op deze website kunnen voorkomen. Je kunt je op elk moment uitschrijven door een e-mail te sturen met het woord uitschrijven in het onderwerpgedeelte.

Informatie over het gebruik van cookies

Op deze website kunnen op sommige pagina's cookies worden gebruikt.
Het doel van deze cookies is om de service die we bieden aan klanten en bezoekers te verbeteren.
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op de computer van de gebruiker worden gegenereerd en waarmee de volgende informatie kan worden verkregen:
* Datum en tijd van de laatste keer dat de gebruiker het internet heeft bezocht.
* Ontwerp van inhoud die de gebruiker heeft gekozen tijdens zijn eerste bezoek aan internet.
* Beveiligingselementen die ingrijpen bij de controle van de toegang tot gebieden waarvoor beperkingen gelden

Afwijzing en beperking van aansprakelijkheid

De informatie en services die zijn opgenomen of beschikbaar zijn via de webpagina's, kunnen fouten of typografische fouten bevatten. Er zullen periodiek wijzigingen worden aangebracht in de informatie die is opgenomen.
Het bedrijf kan op elk moment verbeteringen en / of wijzigingen aanbrengen in de diensten of inhoud. Het bedrijf heeft informatie en materiaal op de website verkregen van bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd, maar hoewel de overeenkomstige maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat de informatie op de website correct is, kan het niet garanderen dat deze accuraat of bijgewerkt is.

Industrieel en intellectueel eigendom

De inhoud die door Tussen de Schapen wordt verstrekt, evenals de inhoud die via de webpagina's op het netwerk zijn geplaatst, vormen een werk volgens de wetgeving inzake intellectuele eigendom en wordt daarom beschermd door de toepasselijke internationale wetten en conventies ter zake.

Elke vorm van reproductie, distributie, openbare communicatie, transformatie, beschikbaarstelling en in het algemeen elke andere handeling van openbare exploitatie die verwijst naar zowel de webpagina's als hun inhoud en informatie, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Tussen de Schapen, onderdeel van Tendens Educatief.

Bijgevolg is alle inhoud die op de verschillende websites wordt weergegeven en in het bijzonder ontwerpen, teksten, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, knoppen, programma's, handelsnamen, merken, industriële tekeningen en elk ander teken dat vatbaar is voor industrieel en commercieel gebruik, onderworpen aan Intellectuele en industriële eigendomsrechten van Tussen de Schapen, onderdeel van Tendens Educatief.

De inhoud, afbeeldingen, formulieren, meningen, indexen en andere formele uitdrukkingen die deel uitmaken van de webpagina's, evenals het noodzakelijke programma voor de werking en visualisatie ervan, vormen ook een werk volgens Copyright en blijven, door daarom beschermd door toepasselijke internationale verdragen en nationale wetten inzake intellectuele eigendom.